Free PageRank Checker

Tuesday, September 16, 2014

लाजबाब्, धोकेबाज - तिमी पो रहिछौ


                                                                                                                            -डिबी रक
लाजबाब्, धोकेबाज -  तिमी पो रहिछौ
ब्यर्थका कुरा गर्ने - तिमी पो रहिछौ
वाह्, चाह त - अनौठो रहेछ
पेस्की लिइ हिडने-  तिमी पो रहिछौअ । ।
बनावटी प्रेम्, फसाउनु - तिम्रो नियत्
पेशेवरको उपमा - तिमी पो रहिछौ । ।
तन होलसेल मा - मन खुद्रामा किन ?
नारीको रुपमा कलंक -  तिमीपो रहिछौ । ।
 

No comments:

Copyright © / Dharma Kshetri's Blog

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger