Free PageRank Checker

Sunday, August 5, 2012

मुक्तक - डर लाग्छबोल्न पनि डर लाग्छ, साईनो टुटछ कि त ।
नबोलौ त कर लाग्छ, मन सर्छ कि त ।
बुझन न अली नै भएनी, मन को अमिलो बह लाई ,
रक फुटन पनि कर लाग्ला, धुलो पनि उडछ कि त ।
                                                         -डि बि रक(horrorgoogle)

No comments:

Copyright © / Dharma Kshetri's Blog

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger